DODRŽIAVANIE PREDPISOV

Image

VÝBER NAJLEPŠÍCH DODÁVATEĽOV OOPP

Úzko spolupracujeme s vybranou skupinou popredných dodávateľov OOPP, ktorí spĺňajú naše prísne požiadavky na kvalitu výrobkov, dodržiavanie predpisov, inovácie, logistiku a vplyv na životné prostredie.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Začlenenie udržateľných výrobkov do portfólia je kľúčovým krokom k budovaniu budúcnosti. Produkty s označením Trvalo udržateľný výber Lyreco majú minimálny vplyv na životné prostredie, sú sociálne zodpovedné a prispievajú k hospodárskemu rozvoju. Začlenenie udržateľných výrobkov a služieb do nášho portfólia pomáha znížiť našu uhlíkovú stopu a chrániť planétu.

ZISTIŤ VIAC
Image

Od svojho založenia v roku 1926 sa Lyreco riadi hodnotami precíznosti, rešpektu, nadšenia a agility. Stelesňujú ich a riadia sa nimi všetci naši zamestnanci. Navyše ich tak zdieľajú so všetkými našimi obchodnými partnermi.


V spoločnosti Lyreco tieto hodnoty každodenne podporujeme presadzovaním etických zásad a zásad dodržiavania predpisov vo všetkých našich postupoch. Etický kódex spoločnosti Lyreco odráža náš dlhodobý záväzok k integrite. To zaručuje dôveru našich zákazníkov aj našich zamestnancov a partnerov.

ETICKÝ KÓDEX

ZISTIŤ VIAC
ImageIcon

MEZINÁRODNÉ NORMY

Sedex

Etický obchodný audit členov SEDEX (SMETA) - 4 piliere: Práca, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, životné prostredie a etika podnikania.

Najväčšia svetová platforma pre spoluprácu pri zdieľaní údajov o zodpovednom získavaní zdrojov v dodávateľských reťazcoch, ktorú využíva viac ako 43 000 členov vo viac ako 150 krajinách.

BSCI

Iniciatíva pre dodržiavanie sociálnych predpisov v podnikoch.

ISO

Na zabezpečenie spoločného zamerania na kvalitu a environmentálne postupy vo všetkých 15 dcérskych spoločnostiach používa spoločnosť Lyreco uznávané medzinárodné normy ISO 9001 a ISO 14001.


Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádza zo smerníc spoločnosti Lyreco odkazujúcich na normu ISO 45001 a miestnu legislatívu.


V roku 2012 bola prijatá norma ISO 26000, smernica pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, ktorá poskytuje štruktúru ceste k udržateľnosti. Okrem toho sa niektoré krajiny rozhodli získať aj ďalšie certifikácie.


Dňa 1. decembra 2022 dostala spoločnosť Lyreco SAS od spoločnosti SGS overovacie vyhlásenie, že spoločnosť Lyreco získala overenie ISO 20400. Smernice ISO 20400 sa zameriavajú na postupy udržateľnosti pre nákupné aj obstarávacie procesy.

Ecovadis

Ecovadis je medzinárodne uznávaná spoločnosť pre hodnotenie udržateľnosti, ktorá v roku 2021 hodnotila 90 000 spoločností v 4 oblastiach:


Životné prostredie, Práca a ľudské práva, Udržateľné verejné obstarávanie, Etika. V roku 2022 sme získali zlatú medailu Ecovadis so skóre 73/100, čím sme sa dostali medzi 2 % najlepších spoločností v rebríčku.

Tieto medzinárodné normy a metodiky slúžia ako rámec, ktorý riadi našu činnosť čo najzodpovednejším spôsobom.

ImageImageImageImage

Zaujala vás naša ponuka Intersafe?

KONTAKT
Image

ZOSTAŇTE NÁM NABLÍZKU