O SPOLOČNOSTI INTERSAFE

Image

Spoločnosť Intersafe poskytuje odborné znalosti v oblasti vyhovujúcich, udržateľných a inovatívnych bezpečnostných produktov, služieb a riešení.

Spoločnosť Intersafe bola založená v roku 1934 Roelom Groeneveldom, ktorý otvoril svoj prvý obchod s optikou. Odvtedy spoločnosť Intersafe rozširuje svoje portfólio, aby splnila rastúce požiadavky rôznych priemyselných odvetví.


V 50. rokoch 20. storočia začala spoločnosť dodávať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre petrochemický priemysel a v roku 1973 vstúpila do tohto vysokorizikového odvetvia aj v Belgicku. V nasledujúcich rokoch spoločnosť Intersafe postupne rozšírila svoj záběr na rôzne priemyselné odvetvia a v roku 2008 expandovala do Francúzska akvizíciou OOPP distributora Bacou.


Najviac inovácií bolo zahájených v roku 2012 spustením prvého programu o zhode produktov a vývojom pracovných odevov špecifických pre dané odvetvie v roku 2014. V roku 2015 spoločnosť Intersafe predstavila Employee Safety Manager, online platformu, ktorá podporuje spoločnosti v efektívnom riadení svojich OOPP a bezpečnostných programov.


Na konci roku 2018 spoločnosť Intersafe prevzala spoločnosť Lyreco, predný poskytovateľ kancelárskych potrieb a riešení pre pracoviská. Táto akvizícia umožnila spoločnosti Intersafe rozšíriť svoju působnosť na celú Európu a stať sa špecializovanou zložkou s odbornými znalosťami v oblasti poskytovania riešení pre pracoviská.


Po integrácii spoločnosti Intersafe so spoločnosťou Lyreco v krajinách Beneluxu a vo Francúzsku je značka Intersafe od roku 2022 postupne zavádzania vo všetkých európskych organizáciách Lyreco. Na český a slovenský trh značka Intersafe vstúpila v júni 2023.

Byť priekopníkmi v poskytovaní udržateľných služieb, ktoré vyžaduje každé pracovisko, aby sa jeho zamestnanci mohli sústrediť na to najdôležitejšie.

NAŠE POSLANIE

Naším posláním je poskytovať našim zákazníkom riešenia a odborné znalosti, ktoré neustále zvyšujú bezpečnosť ich zamestnancov pri práci, pričom sa riadime našimi hodnotami, ktorými sú preciznosť, nadšenie, rešpekt a agilita.

Spoločnosť Intersafe uplatňuje politiku nulovej tolerancie, pokiaľ ide o zhodu výrobkov s predpismi v oblasti bezpečnosti. Priebežne kontrolujeme, či majú nami ponúkané výrobky správne dokumenty, ako sú platné certifikáty CE a správne prehlásenia o zhode, a to tak pri výrobkoch vlastnej značky, ako aj pri výrobkoch našich dodávateľských partnerov. Okrem toho intenzívne spolupracujeme s rôznymi európskymi notifikovanými osobami a skúšobňami.

PREDPISY

ZISTIŤ VIAC
Image
Image

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti zahŕňa všetky naše aktivity a ich vplyv na planétu a jej ľudí. Zaväzujeme sa tiež transparentne komunikovať o našom pokroku.

ZISTIŤ VIAC
Image

SAFETY CIRCLE

Našou ambíciou je podporovať spoločnosti pri maximalizácii výkonu v oblasti bezpečnosti, a to spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi a efektívny z hľadiska nákladov. Na tento účel sme vytvorili vlastný prístup k bezpečnosti nazvaný Intersafe Safety Circle.Tento kruh predstavuje kroky, ktorými spoločnosti vedieme k realizácii bezpečného a produktívneho pracovného prostredia. Myšlienka kruhu vychádza zo skutočnosti, že bezpečnosť je nepretržitý proces, v ktorom sa môžu vždy objaviť nové riziká a okolnosti.

ZISTIŤ VIAC
Image

ZOSTAŇTE NÁM NABLÍZKU