TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Image

Našou dlhodobou stratégiou je dosiahnutie zníženia nášho vplyvu na planétu vďaka progresívnym akčným plánom a neustálemu zlepšovaniu sa:

Používanie a predaj produktov a služieb

ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej ľudí, pričom cieľom je, aby 90 % celkového obratu predstavovali produkty z Trvalo udržateľného výberu.

Prijatie obehového hospodárstva

uzavretím kruhu v našej vnútornej spotrebe a externom predaji.

Zníženie vplyvu našich firemných vozidiel a služobných ciest na životné prostredie

a k zmene vozového parku na vozidlá s nízkymi emisiami. Emisie, ktoré nedokážeme znížiť, budú kompenzované financovaním opatrení v oblasti klímy.

Zníženie vplyvu priestorov našej spoločnosti na životné prostredie

a kompenzovanie emisií, ktoré nedokážeme znížiť financovaním opatrení v oblasti klímy.

Naša nová stratégia trvalej udržateľnosti zahŕňa všetky naše aktivity a ich vplyv na planétu a jej ľudí. Zaväzujeme sa tiež transparentne komunikovať o našom pokroku.

Naším cieľom je prevziať zodpovednosť za environmentálny, sociálny a etický dopad našej činnosti na planétu a jej obyvateľov, spolupracovať so všetkými zúčastnenými a počúvať ich.

NAŠA STRATÉGIA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

ZISTIŤ VIAC
ImageIcon

V roku 2023 sme na trh uviedli Trvalo udržateľný výber Lyreco (Sustainable Selection by Lyreco) – novú metodiku na identifikáciu dodávateľov a produktov s lepším hodnotením trvalej udržateľnosti. Túto metodiku posudzuje a certifikuje spoločnosť SGS*, ktorá sa riadi zásadami normy ISO 20400, a je založená na troch kritériách:


PLANETA - Produkty zamerané na prínos pre životné prostredie

ĽUDIA - Produkty prispievajúce k pohode a bezpečnosti ľudí pri práci

KOMUNITA - Produkty prispievajúce k zlepšeniu spoločenského vplyvu na lokálne komunity


Táto nová metodika hodnotenia sa vykonáva v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch, z ktorých sa od našich dodávateľov a produktov vyžadujú tri povinné kritériá, aby prešli celkovým hodnotením:


Krok 1: – Hodnotenie dodávateľa

Hodnotenie dodávateľov je prvým povinným kritériom definovaným spoločnosťou Lyreco. Je založené na norme ESG (Environmental, Social and Governance). Dodávateľ alebo predajca vlastní platné hodnotenie ESG alebo certifikáciu tretej strany (certifikácia B-Corp alebo Ecovadis).


Krok 2: – Hodnotenie výrobku

Posúdenie výrobku sa považuje za zhotovené, ak sú splnené nasledujúce dve povinné kritériá:

• minimálne 80 % obalu výrobku je vyrobených z recyklovateľného materiálu a

• minimálne 80 % materiálu výrobku je vyrobených z recyklovateľného materiálu alebo je možné výrobok znovu použiť či renovovať.


Ak sú splnené vyššie uvedené tri povinné kritériá, produkty budú ďalej hodnotené a budú im pridelené až tri z nasledujúcich značiek Trvalo udržateľného výberu (Planeta, Ľudia, Komunita).
METODIKA VÝBERU TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

* SGS je popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa inšpekciou, overovaním, testovaním a certifikáciou. Spoločnosť SGS je uznávaná ako celosvetové meradlo kvality a integrity. Spoločnosť SGS má viac ako 75 000 zamestnancov a prevádzkuje sieť viac ako 1 500 kancelárií a laboratórií po celom svete.

Zaujala vás naša ponuka Intersafe?

KONTAKT
Image

ZOSTAŇTE NÁM NABLÍZKU